Resultat från UKÄ:s kvalitetsutvärderingar 2012-2015

För att säkerställa att alla studenter i Sverige går utbildningar som håller hög eller mycket hög kvalitet utvärderar Universitetskanslersämbetet utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen.

Åren 2012-2015 arbetade UKÄ med att utvärdera utbildningarna utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten, som de skrivits fram i högskolelag och i högskoleförordningens examensbeskrivningar.


Jämför utbildningarnas kvalitet

I Resultatsök presenterar vi resultaten från Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar gjorda under åren 2012-2015. För närvarande fungerar inte sökfunktionen. Vi beklagar detta och arbetar för att lösa problemet. Välkommen att kontakta oss för att begära ut de handlingar du behöver!


Universitetskanslersämbetet  Löjtnantsgatan 21, Box 7703, 103 95 Stockholm Telefon: 08-563 085 00   Kontakta UKÄ »