Resultat från UKÄ:s kvalitetsutvärderingar

För att säkerställa att alla studenter i Sverige går utbildningar som håller hög eller mycket hög kvalitet utvärderar Universitetskanslersämbetet utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen.

Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten, som de skrivits fram i högskolelag och i högskoleförordningens examensbeskrivningar.


Jämför utbildningarnas kvalitet

I Resultatsök presenterar vi resultaten från Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. Här kan du söka fram resultaten från de utvärderingar du är intresserad av och jämföra kvaliteten mellan olika utbildningar. Databasen kommer att fyllas på med nya resultat löpande under åren 2012-2014.

Till Resultatsök »


Universitetskanslersämbetet  Löjtnantsgatan 21, Box 7703, 103 95 Stockholm Telefon: 08-563 085 00   Kontakta UKÄ »