Dekorationsbild

Uppföljning av bristande kvalitet


De utbildningar som fick omdömet bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärderingar åren 2012-2015 följdes upp ett år senare. Observera att det var endast de mål som fick omdömet bristande kvalitet som följdes upp och som därmed syns i listan nedan.

Universitetet eller högskolan fick vid uppföljningen möjlighet att redovisa de åtgärder man vidtagit för att rätta till bristerna så att man uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning.

I listan nedan har vi samlat samtliga utbildningar som fick omdömet bristande kvalitet i utvärderingarna och som sedan följdes upp.

Efter att en utbildning fått omdömet bristande kvalitet var tre olika scenarier möjliga:

  • UKÄ gav omdömet hög kvalitet till utbildningen efter uppföljningen. Examenstillståndet var därmed inte längre ifrågasatt.
  • UKÄ konstaterade att kvaliteten fortfarande brast efter uppföljningen. Det betydde att examenstillståndet för utbildningen återkallades.*
  • Universitetet/högskolan kunde välja att själva lägga ner utbildningen. Ingen uppföljning gjordes om nedläggningsbeslutet kom in till UKÄ senast sista dagen för åtgärdsredovisningen, det vill säga inom ett år efter utvärderingen.

* Detta gäller om lärosätet har staten som huvudman. Om en enskild utbildningsanordnare får omdömet bristande kvalitet är det regeringen som beslutar om examenstillståndet dras in.

Välj utbildning
Välj universitet/högskola
Visar 1 - 100 av 550 varav Utbildningen nedlagd: 74, Examenstillståndet återkallat: 9, Hög kvalitet: 466 1 ..
Affärsjuridik
Kandidat Stiftelsen Högskolan i Jönköping (utbildningen nedlagd) 2013
Affärssystem
Kandidat Malmö högskola (utbildningen nedlagd) 2014
Analytisk kemi
Magister Stockholms universitet (utbildningen nedlagd) 2014
Apotekarexamen
Yrkesexamen Umeå universitet Hög kvalitet 2015
Arabiska
Kandidat Göteborgs universitet Hög kvalitet 2014
Arbetsliv och hälsa
Magister Umeå universitet Hög kvalitet 2015
Arbetsterapeutexamen
Yrkesexamen Örebro universitet Hög kvalitet 2013
Arbetsterapi
Kandidat Örebro universitet Hög kvalitet 2013
Arkeologi
Kandidat Göteborgs universitet Hög kvalitet 2015
Arkeologi
Magister Umeå universitet (utbildningen nedlagd) 2015
Arkeologi
Master Göteborgs universitet Hög kvalitet 2015
Arkeologi
Master Stockholms universitet Hög kvalitet 2015
Asienstudier
Master Lunds universitet Hög kvalitet 2015
Barn- och ungdomsvetenskap
Kandidat Stockholms universitet (utbildningen nedlagd) 2015
Barn- och ungdomsvetenskap
Magister Stockholms universitet (utbildningen nedlagd) 2015
Barnmorskeexamen
Yrkesexamen Högskolan Dalarna Hög kvalitet 2015
Barnmorskeexamen
Yrkesexamen Mälardalens högskola Hög kvalitet 2015
Bibelvetenskap
Magister Uppsala universitet Hög kvalitet 2015
Biblioteks- och informationsvetenskap
Kandidat Umeå universitet Hög kvalitet 2015
Biblioteks- och informationsvetenskap
Magister Umeå universitet Hög kvalitet 2015
Biologi
Kandidat Högskolan i Halmstad Hög kvalitet 2014
Biologi
Magister Örebro universitet (utbildningen nedlagd) 2014
Biologi
Master Örebro universitet (utbildningen nedlagd) 2014
Biomedicin
Kandidat Högskolan i Halmstad Hög kvalitet 2015
Biomedicin
Kandidat Högskolan i Skövde Hög kvalitet 2015
Biomedicin
Kandidat Karolinska institutet Hög kvalitet 2015
Biomedicin
Kandidat Lunds universitet Hög kvalitet 2015
Biomedicin
Kandidat Uppsala universitet Hög kvalitet 2015
Biomedicin
Magister Högskolan i Skövde Hög kvalitet 2015
Biomedicin
Magister Uppsala universitet Hög kvalitet 2015
Biomedicin
Master Uppsala universitet Hög kvalitet 2015
Biomedicinsk analytikerexamen
Yrkesexamen Karolinska institutet Hög kvalitet 2013
Biomedicinsk analytikerexamen
Yrkesexamen Malmö högskola Hög kvalitet 2013
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Kandidat Karolinska institutet Hög kvalitet 2013
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Magister Karlstads universitet Hög kvalitet 2013
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Magister Malmö högskola (utbildningen nedlagd) 2014
Biomedicinsk metodik och teknologi
Master Malmö högskola (utbildningen nedlagd) 2015
Bioteknik
Master Lunds universitet Hög kvalitet 2015
Brandingenjör - brandingenjör
Yrkesexamen Luleå tekniska universitet Hög kvalitet 2015
Byggnadsteknik
Kandidat Högskolan i Gävle (utbildningen nedlagd) 2014
Byggnadsteknik
Kandidat Mittuniversitetet Hög kvalitet 2015
Byggnadsteknik - högskoleingenjör
Yrkesexamen Högskolan i Gävle Hög kvalitet 2015
Byggnadsteknik - högskoleingenjör
Yrkesexamen Mälardalens högskola Hög kvalitet 2015
Byggteknik
Kandidat Högskolan i Borås (utbildningen nedlagd) 2015
Byggteknik
Kandidat Högskolan i Halmstad (utbildningen nedlagd) 2014
Byggteknik
Kandidat Örebro universitet (utbildningen nedlagd) 2014
Byggteknik - högskoleingenjör
Yrkesexamen Högskolan i Borås Hög kvalitet 2015
Byggteknik - högskoleingenjör
Yrkesexamen Högskolan i Halmstad Hög kvalitet 2015
Danspedagogik
Kandidat Dans- och cirkushögskolan (Stockholms konstnärliga högskola) Hög kvalitet 2016
Data och systemvetenskap
Master Stockholms universitet Hög kvalitet 2013
Datalogi
Kandidat Högskolan Kristianstad Hög kvalitet 2015
Datalogi
Magister Högskolan Kristianstad Hög kvalitet 2015
Datateknik
Kandidat Högskolan Dalarna Hög kvalitet 2015
Datateknik
Kandidat Högskolan Väst (utbildningen nedlagd) 2015
Datateknik
Kandidat Högskolan i Halmstad Hög kvalitet 2015
Datateknik
Kandidat Linköpings universitet Hög kvalitet 2015
Datateknik
Kandidat Stiftelsen Högskolan i Jönköping Hög kvalitet 2015
Datateknik
Kandidat Örebro universitet (utbildningen nedlagd) 2014
Datateknik
Master Chalmers tekniska högskola Hög kvalitet 2015
Datateknik
Master Linköpings universitet Hög kvalitet 2015
Datateknik
Master Mittuniversitetet Hög kvalitet 2015
Datateknik - civilingenjör
Yrkesexamen Kungl. Tekniska högskolan Hög kvalitet 2015
Datateknik - civilingenjör
Yrkesexamen Lunds universitet Hög kvalitet 2015
Datateknik - högskoleingenjör
Yrkesexamen Kungl. Tekniska högskolan Hög kvalitet 2015
Datavetenskap
Kandidat Blekinge tekniska högskola Hög kvalitet 2015
Datavetenskap
Kandidat Mälardalens högskola Hög kvalitet 2015
Datavetenskap
Kandidat Umeå universitet Hög kvalitet 2015
Datavetenskap
Kandidat Uppsala universitet Hög kvalitet 2015
Datavetenskap
Magister Mälardalens högskola Hög kvalitet 2015
Datavetenskap
Master Linköpings universitet Hög kvalitet 2015
Datavetenskap
Master Linnéuniversitetet Hög kvalitet 2015
Datavetenskap
Master Mälardalens högskola Hög kvalitet 2015
Datavetenskap
Master Uppsala universitet Hög kvalitet 2015
Datavetenskap - högskoleingenjör
Yrkesexamen Högskolan i Gävle Hög kvalitet 2015
Datorsystemteknik
Kandidat Högskolan i Halmstad (utbildningen nedlagd) 2014
Datorsystemteknik
Magister Högskolan i Halmstad (utbildningen nedlagd) 2014
Design - konstnärlig kandidat
Kandidat Göteborgs universitet Hög kvalitet 2015
Design - konstnärlig kandidat
Kandidat Konstfack Hög kvalitet 2015
Design - konstnärlig master
Master Göteborgs universitet Hög kvalitet 2015
Design - konstnärlig master
Master Linnéuniversitetet Examenstillståndet återkallat 2016
Didaktik
Magister Högskolan i Gävle Hög kvalitet 2016
Dietistexamen
Yrkesexamen Uppsala universitet Hög kvalitet 2014
Ekonomisk historia
Kandidat Stockholms universitet Hög kvalitet 2013
Elektronik
Master Mittuniversitetet Hög kvalitet 2015
Elektronik
Master Umeå universitet Hög kvalitet 2015
Elektronik och datorteknik - högskoleingenjör
Yrkesexamen Umeå universitet Hög kvalitet 2015
Elektroteknik
Kandidat Blekinge tekniska högskola Hög kvalitet 2015
Elektroteknik
Kandidat Mittuniversitetet Hög kvalitet 2015
Elektroteknik
Magister Högskolan i Halmstad (utbildningen nedlagd) 2014
Elektroteknik - civilingenjör
Yrkesexamen Lunds universitet Hög kvalitet 2015
Elektroteknik - högskoleingenjör
Yrkesexamen Uppsala universitet Hög kvalitet 2015
Elektroteknik - högskoleingenjör
Yrkesexamen Örebro universitet (utbildningen nedlagd) 2014
Energisystem
Magister Högskolan i Gävle Hög kvalitet 2015
Energiteknik
Kandidat Högskolan i Borås (utbildningen nedlagd) 2015
Energiteknik
Kandidat Högskolan i Halmstad (utbildningen nedlagd) 2014
Energiteknik
Kandidat Mälardalens högskola (utbildningen nedlagd) 2015
Energiteknik
Magister Högskolan i Halmstad Hög kvalitet 2015
Energiteknik - civilingenjör
Yrkesexamen Umeå universitet Hög kvalitet 2015
Energiteknik - högskoleingenjör
Yrkesexamen Linnéuniversitetet Hög kvalitet 2015
Energiteknik - högskoleingenjör
Yrkesexamen Mälardalens högskola Hög kvalitet 2015
1 ..


Universitetskanslersämbetet  Löjtnantsgatan 21, Box 7703, 103 95 Stockholm Telefon: 08-563 085 00   Kontakta UKÄ »