Resultatsök – utbildningarnas kvalitet 2012-2015


Här finns UKÄ:s arkiv med utvärderingar gjorda åren 2012-2015. Du kan söka fram resultaten från de utvärderingar du är intresserad av och jämföra kvaliteten mellan olika utbildningar. För nyare granskningar, besök Högskolekollen!

 


Utvärderingsområde eller Utbildning?

  • Ett utvärderingsområde består av flera utbildningar. För att se resultaten av alla utbildningar inom ett utvärderingsområde: Klicka på knappen "Utvärderingsområde". Dubbelklicka sedan på det/de utvärderingsområden du vill söka på.
  • För att se utvärderingen av specifik utbildning: Klicka på knappen "Utbildning" och dubbelklicka på den eller de utbildningar du vill se.
  • För att se alla utvärderingar som är genomförda på ett visst lärosäte: Klicka på knappen "Universitet/högskola". Dubbelklicka sedan på det/de lärosäten du vill söka på.

OBS: Dubbelklicka för att göra ditt urval.

Det som finns i den högra rutan är ditt urval som kommer att visas när du klickar på knappen "Sök".

Universitetskanslersämbetet  Löjtnantsgatan 21, Box 7703, 103 95 Stockholm Telefon: 08-563 085 00   Kontakta UKÄ »

För nyare granskningar gjorda av UKÄ: Besök Högskolekollen »