Resultatsök – utbildningarnas kvalitet 2012-2015.


Här hittar du och kan jämföra det som utvärderades av UKÄ under åren 2012-2015. För närvarande fungerar inte sökfunktionen. Vi beklagar detta och arbetar för att lösa problemet. Välkommen att kontakta oss för att begära ut de handlingar du behöver!

Utbildning eller utvärdering?

En utvärdering består av flera utbildningar. För att se resultaten av alla utbildningar inom en utvärdering klicka på respektive utvärdering i listan nedan.

Nedan kan du välja att se utvärderingen av en specifik utbildning. Kryssa i en eller flera utbildningar. Du kan även söka efter alla utvärderingar som är genomförda på en viss högskola.

Universitetskanslersämbetet  Löjtnantsgatan 21, Box 7703, 103 95 Stockholm Telefon: 08-563 085 00   Kontakta UKÄ »