Arkiv med resultat från UKÄ:s kvalitetsutvärderingar 2012-2015

För att säkerställa att alla studenter i Sverige går utbildningar som håller hög eller mycket hög kvalitet utvärderar Universitetskanslersämbetet utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen.

Åren 2012-2015 arbetade UKÄ med att utvärdera utbildningarna utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten, som de skrivits fram i högskolelag och i högskoleförordningens examensbeskrivningar.


Jämför utbildningarnas kvalitet

I Resultatsök presenterar vi resultaten från UKÄ:s kvalitetsutvärderingar gjorda åren 2012-2015. Du kan söka fram resultaten från de utvärderingar du är intresserad av och jämföra kvaliteten mellan olika utbildningar.

Till Resultatsök - utvärderingar 2012-2015 »

Nyare granskningar finns i Högskolekollen »


Universitetskanslersämbetet  Löjtnantsgatan 21, Box 7703, 103 95 Stockholm Telefon: 08-563 085 00   Kontakta UKÄ »

För nyare granskningar gjorda av UKÄ: Besök Högskolekollen »