Dekorationsbild

Uppföljning av bristande kvalitet


De utbildningar som fick omdömet bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärderingar åren 2012-2015 följdes upp ett år senare. Observera att det var endast de mål som fick omdömet bristande kvalitet som följdes upp och som därmed syns i listan nedan.

Universitetet eller högskolan fick vid uppföljningen möjlighet att redovisa de åtgärder man vidtagit för att rätta till bristerna så att man uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning.

I listan nedan har vi samlat samtliga utbildningar som fick omdömet bristande kvalitet i utvärderingarna och som sedan följdes upp.

Efter att en utbildning fått omdömet bristande kvalitet var tre olika scenarier möjliga:

  • UKÄ gav omdömet hög kvalitet till utbildningen efter uppföljningen. Examenstillståndet var därmed inte längre ifrågasatt.
  • UKÄ konstaterade att kvaliteten fortfarande brast efter uppföljningen. Det betydde att examenstillståndet för utbildningen återkallades.*
  • Universitetet/högskolan kunde välja att själva lägga ner utbildningen. Ingen uppföljning gjordes om nedläggningsbeslutet kom in till UKÄ senast sista dagen för åtgärdsredovisningen, det vill säga inom ett år efter utvärderingen.

* Detta gäller om lärosätet har staten som huvudman. Om en enskild utbildningsanordnare får omdömet bristande kvalitet är det regeringen som beslutar om examenstillståndet dras in.


Universitetskanslersämbetet  Löjtnantsgatan 21, Box 7703, 103 95 Stockholm Telefon: 08-563 085 00   Kontakta UKÄ »

För nyare granskningar gjorda av UKÄ: Besök Högskolekollen »